English    |   Español   |   Tiếng Việt    
 
 

LỜI KHUYÊN CỦA CÁC CỐ VẤN KHU HỌC CHÁNH HOUSTON ĐỂ KIẾM ĐƯỢC HỌC BỔNG VÀ GIÚP ĐỠ TÀI CHÁNH

Click to Return to Online Scholarship Home PageSự giúp đỡ tài chánh là mối quan tâm chính cho hầu hết học sinh khi họ muốn học lên cao. Sau đây là một vài lời khuyên để giúp quý vị có được sự giúp đỡ tài chánh sẵn sàng cho học sinh.

  • Nguồn giúp đỡ tài chánh tốt nhất là chính trường đại học. Quý vị phải tìm sự giúp đỡ tài chánh dưới hình thức học bổng hoặc tiền trợ cấp mà các đại học này cung cấp.
  • Học bổng có nhiều loại: học giỏi, tài năng đặc biệt, chủ nhân ban cấp (của bạn/cha mẹ), tổ chức cộng đồng và câu lạc bộ.
  • Trang web “Online Scholarship Guide” bao gồm các học bổng được thông báo qua Phòng Cố Vấn của trường trung học. Tên, môn học, giá trị, tiêu chuẩn thích hợp, hạn chót và chi tiết liên lạc của từng học bổng sẽ được cho biết. Hãy xem kỹ các chi tiết này. Không phải mọi học bổng đều ban cấp ngay từ đầu niên khoá, vì nhiều tổ chức bảo trợ đợi cho đến gần hạn chót thì mới cho biết. Ngoài ra, tổ chức cấp học bổng nhiều khi thay đổi hạn chót nộp đơn, hãy nhớ liên lạc với cố vấn ở trường về những học bổng nào mà quý vị muốn.
  • Quý vị phải tích cực tìm kiếm sự giúp đỡ tài chánh. Hãy tận dụng thông tin này và nộp đơn xin mọi học bổng mà quý vị hội đủ điều kiện.
  • Luôn nhớ viết chữ in hoa khi điền đơn và/hoặc dùng mực đen.
  • Đừng bao giờ mở phong bì đựng bản sao học bạ hoặc thư đề nghị. Một văn thư chính thức mà đã bị mở ra thì không còn chính thức nữa.
  • Có nhiều loại học bổng cho nhiều loại điều kiện khác nhau. Có lẽ quý vị thích hợp cho một vài loại giúp đỡ nào đó. Đừng bỏ lỡ cơ hội để được học bổng.